Kombinə olunmuş oral kontraseptivlərin təyininə göstərişlər, əks göstərişlər, orqanizmə təsiri, müalicəvi effektləri, fəsadları.

  Kombinə olunmuş kontraseptivlərə (KOK) nümunə olaraq Jeanine, Yarina, Jasmin, Diane 35, Anteovin, Regulon, Tri- regol, Trikvilar və s. göstərmək olar. KOK dedikdə tərkibində sintetik estrogen və… Read more “Kombinə olunmuş oral kontraseptivlərin təyininə göstərişlər, əks göstərişlər, orqanizmə təsiri, müalicəvi effektləri, fəsadları.”

Beçəxor

  Beçəxor trofoblast xəstəliklərindən biridir. Beçəxorun bir neçə növü var. Tam beçəxor Hissəvi beçəxor İnvaziv beçəxor Tam beçəxor-   boş yumurtahüceyrə və spermatazoidin (iki) birləşməsi zamanı yaranır. Daha… Read more “Beçəxor”